Tjänster

Kamin & Skorstensteknik erbjuder ett brett utbud av tjänster och produkter

Installation

Vi arbetar med att installera kaminer av olika slag, vedspisar, braskassetter. Vi är med dig hela vägen och hjälper dig hitta det som passar dig och dina behov samt installerar det. Det man ska tänka på vid installation är att det krävs en bygganmälan för att få installera en kamin. Syftet med bygganmälan är att kommunen vill försäkra sig om att kaminen som är tänkt att byggas är brandsäker.

Renovering

Skorstenen kan betraktas som husets hjärta. Den ser till att föra bort rökgaser, fukt och "gammal" luft. Har du en skorsten är det rekommenderat att du ger den en årlig översyn, sotar den med jämna mellanrum samt reparera mindre skador så fort de upptäcks innan skadorna blir värre. Rör det sig som större reparationer ska du lämna över det arbetet till fackkunniga tekniker. Vi reparerar skorstenar med slang och genom glidgjutning. Glidgjutning är en keramisk tätning och innebär att man gjuter en ny kanal inne i den gamla rökkanalen.

Ommurning

Är din skorsten sliten? Är murningen dålig?
Vi murar om gamla, utslitna skorstenar, öppna spisar samt kakelugnar så att den är som ny och fungerar till fullo. I vårt arbete prioriterar vi kvalitét och säkerhet. Vi utför även uppmurning av skorsten, vilket innebär att vi förlänger skorstenar vid takhöjning. Priset på murning beror på hur mycket material som behövs samt tiden det tar. Kontakta oss för en offert.

Kontakta oss

0702-855 007

johane301@hotmail.com

Kamin och Skorstensteknik Gotland AB